Zadania projektu


 

Głównym celem wspólnego transgranicznego projektu, realizowanego w okresie finansowania 2014-2020 jest ochrona, zrównoważony rozwój oraz dalsza integracja polsko-niemieckiego naturalnego obszaru „Dolina Dolnej Odry“. W tym celu konieczne jest ukierunkowanie zrównoważonej turystyki wodnej, wspieranie edukacji ekologicznej, dopasowanej do konkretnych grup docelowych i ich oczekiwań, wzrost jakości życia mieszkańców oraz ochrona zróżnicowanych siedlisk życia zwierząt i roślin. Partnerzy projektu dążą do tego, żeby coraz częściej obszar Doliny Dolnej Odry odbierany był jako miejsce ochrony przyrody, odpoczynku, zrównoważonej turystyki oraz współpracy dwustronnej. Wraz z wdrożeniem niniejszego projektu oczekuje się wielu jego rezultatów. Nowa infrastruktura turystyczna, jak naturalne miejsca do odpoczynku służące turystyce wodnej, ma zostać połączona z już istniejącymi szklakami rowerowymi i wodnymi. Poprzez to powstanie sieć  przyjaznych naturze i ciekawych atrakcji. Popularność regionu wzrośnie, jak również wiedza o jego historii i jego wspólnym dziedzictwie (przyczynią się do tego tablice info., multimedialny monitor, obiekty turystyczno-edukacyjne). Dzięki dwujęzycznej ofercie (imprezy, wycieczki naukowe) oraz wydanie wielojęzycznych przewodników i artykułów w czasopismach podróżniczych partnerzy projektu trafią do szerokiej grupy docelowej z całej Europy. Oferta, którą dysponują małe miasta w regionie będzie rosła wraz z popytem, co przyczyni się do wzrostu jakości życia lokalnych społeczności. Podczas pl-de imprez promowana będzie tolerancja oraz spójność społeczna. Oczekiwana jest coraz większa integracja mieszkańców i instytucji.