Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami NATURA 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Dolina Dolnej Odry


Ten wyjątkowy projekt jest o wybitnym znaczeniu dla kooperacji polsko-niemieckiej w ochronie przyrody. Ma na celu wypracowanie modelowych rozwiązań w regionie, które służyć będą międzynarodowej współpracy w ochronie przyrody. Dzięki temu nasz region zyska na znaczeniu w skali krajowej, jak i zagranicznej oraz wyzwoli bodźce stymulujące zrównoważony rozwój gospodarczy dzięki aktywizacji turystyki.