Edukacja i turystyka


Infrastrukturę turystyczną na terenie realizacji projektu tworzono w myśl wspólnej zharmonizowanej koncepcji i spójnego wizerunku. Projekt przyczynił się tymsamym do stworzenia atrakcyjnego pod względem turystycznym regionu polsko-niemieckiego „Dolina Dolnej Odry”, w którym najcenniejsze walory stanowią obszary chronione NATURA 2000. Konkretne wyniki zostały przedstawione na następujących stronach.