Pawilon edukacyjny


Pawilon edukacyjny wyposażony jest w dwa ekrany dotykowe z zainstalowanymi na nimi programami edukacyjnymi w języku polskim i niemieckim. Grając w następujące gry zarówno dzieci, jak i dorośli mogą poszerzyć swoją wiedzę przyrodniczą o Dolinie Dolnej Odry – w sposób interaktywny, poprzez zabawę:

 • Ułóż puzzle z obrazkami gatunków podlegających ochronie (10 stopni trudności).
 • Labirynt unikalnej Doliny Dolnej Odry: Zaprowadź turystę do ciekawych miejsc.
 • Zestaw dźwięki z gatunkami, które je wydają.
 • Zestaw gatunek z jego siedliskiem.
 • Krajobrazy unikalnej Doliny Dolnej Odry.
 • Zamaluj prawidłowo przedstawiony gatunek.
 • Pokaż rezerwaty przyrody.
 • Do jakiego zwierzęcia należą te ślady?
 • Zestaw sylwetkę z właściwym gatunkiem.
 • Ekosystemy unikalnej Doliny Dolnej Odry.

Obok pawilonu znajduje się zrealizowana w ramach projektu wystawa zewnętrzna. Składa się ona z 10 wielkoformatowych tablic w dwóch językach, które dają odpowiedź na najważniejsze pytania dotyczące obszarów NATURA 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Dolina Dolnej Odry. Ponadto informują one o współpracy polsko-niemieckiej w zakresie ochrony przyrody, a w szczególności o projekcie „Harmonizacja i optymalizacja zarządzania obszarami NATURA 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Dolina Dolnej Odry”. Wystawa otwarta jest przez całą dobę. Zwiedzać możną ją bez wcześniejszego zgłoszenia.

Na tablicach przedstawiono następujące zagadnienia:

 • transgraniczny obszar chroniony Dolina Dolnej Odry
 • krajobrazy Doliny Dolnej Odry
 • ssaki, ptaki, ryby i gady Doliny Dolnej Odry
 • rośliny Doliny Dolnej Odry
 • ekosystemy wód i muraw kserotermicznych Doliny Dolnej Odry

Pawilon edukacyjny znajduje się w siedzibie Dyrekcji Regionalnej Ochrony Środowiska w Szczecinie w budynku byłego przejścia granicznego w Mescherinie/Gryfinie, tuż przy moście nad Odrą Zachodnią. Obecnie otwierany jest tylko w razie potrzeby bądź też po wcześniejszym zgłoszeniu w Dyrekcji Regionalnej Ochrony Środowiska w Szczecinie. Zgłoszeń dokonywać można osobiście bezpośrednio na miejscu lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer (91) 41-40-260. Niemieckojęzyczni turyści mogą zgłosić się telefonicznie pod numerem (91) 43-05-223 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (agata.suchta.szczecin@rdos.gov.pl).

Godziny otwarcia: Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 (poza ustawowymi świętami).