Harmonizacja NATURA 2000


Celem części projektu dot. ochrony przyrody było opracowanie i wdrożenie wspólnych działań zmierzających do rozwoju obszarów NATURA 2000 w Dolinie Dolnej Odry. Konkretne wyniki zostały przedstawione na następujących stronach.