Monitoring i zarządzanie


Mimo że obszary NATURA 2000 w Dolinie Dolnej Odry stanowią – w sensie obszaru przyrodniczego – jedną całość, do tej pory nie uzgadniano działań w zakresie zarządzania po wschodniej i zachodniej stronie Odry. Część projektu Interreg IVA związana ze specjalistyczną ochroną przyrody składała się z bazujących na sobie modułów, które miały na celu – w odniesieniu do wybranych gatunków oraz siedlisk – modelową harmonizację zarządzania obszarami NATURA 2000. Harmonizacja polegała na porozumiewaniu się partnerów projektu bądź też niemieckich i polskich administracji obszarów chronionych co do celów, sposobu podejścia i metodologii.

W pierwszej fazie opracowano zharmonizowane koncepcje monitoringu: Po zgromadzeniu obszernych materiałów dotyczących przepisów obowiązujących w Niemczech i Polsce w zakresie monitoringu przygotowano zharmonizowaną metodologię, która odpowiada wytycznym obu krajów i która po raz pierwszy dostarcza porównywalnych danych. W drugiej fazie zastosowano ją w praktyce – w ramach pierwszych inwentaryzacji.

fot. A. Langer

W oparciu o wyniki tzw. przebiegów testowych opracowano zharmonizowane koncepcje zarządzania.

Koncepcje monitoringu i zarządzania dotyczące gatunków płazów ziemnowodnych oraz rodzajów siedlisk przygotowała grupa robocza, w skład której weszły polskie i niemieckie firmy. Również pierwszej inwentaryzacji dokonano w mieszanych polsko-niemieckich zespołach.

Koncepcje dostępne są tutaj: