Ulotki


W ramach realizacji projektu przygotowano tematyczne ulotki z informacjami przyrodniczymi dotyczącymi Doliny Dolnej Odry oraz gatunków zwierząt i roślin chronionych tam w ramach programu NATURA 2000.

Ulotka 1

Ulotka 2

Ulotka 3

Ulotka 4

Ulotka 5

Ulotka 6

Ulotka 7