Projekty w realizacji

Las łęgowy

Przyroda bez granic w Dolinie Dolnej Odry

Doliny zalewowe stały się w Europie rzadkością. Większość z nich została skanalizowana, uregulowana i poddana reżimowi człowieka. Unikalna Dolina Dolnej Odry w porównaniu do innych dolin rzecznych wciąż charakteryzuje się wysoką bioróżnorodnością. Właśnie podejście transgraniczne do jej ochrony jest szczególne ważne ponieważ przyroda nie zna granic politycznych czy administracyjnych.

 

Czytaj więcej
Unteres Odertal

Zrównoważona turystyka wodna w Dolinie Dolnej Odry

Turystyka wodna w DDO będzie rozwijana w sposób zrównoważony. Schwedt nad Odrą i Park Narodowy Doliny Dolnej Odry oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego podjęły wspólnie inicjatywę przygotowania nowatorskiego polsko-niemiecki projektu, mającego na celu rozwój turystyki wodnej w regionie.

Czytaj więcej

Projekty zrealizowane

Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami NATURA 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Dolina Dolnej Odry

Ten wyjątkowy projekt jest o wybitnym znaczeniu dla kooperacji polsko-niemieckiej w ochronie przyrody. Ma na celu wypracowanie modelowych rozwiązań w regionie, które służyć będą międzynarodowej współpracy w ochronie przyrody. Dzięki temu nasz region zyska na znaczeniu w skali krajowej, jak i zagranicznej oraz wyzwoli bodźce stymulujące zrównoważony rozwój gospodarczy dzięki aktywizacji turystyki.

Czytaj więcej

Miasto Schwedt/Oder
Dr. Theodor Neubaue Straße 5
D-16303 Schwedt/Oder

Tel.: +49 3332 446-0
Fax: +49 3332 22116

www.schwedt.eu

Nationapark Unteres Odertal – Verwaltung
Park 2, 16303 Schwedt/Oder
OT Criewen

Tel.: +49 3332 2677-0
Fax: +49 3332 2677-220

www.nationalpark-unteres-odertal.eu

Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin

Tel.: +48 91 48 17 120
Fax: +48 91 48 17 121

www.zpkwz.pl