Scieżka edukacyjna


Celem ścieżki dydaktycznej jest zwrócenie uwagi turysty na wpływ procesów geologicznych na zasoby przyrodnicze Doliny Odry oraz wpływ działalności człowieka w ostatnich stuleciach na obecny wygląd Doliny Odry oraz stworzenie miejsca do wypoczynku. Wystawa zorganizowana w ramach ścieżki dydaktycznej składa się z 6 trójwymiarowych makiet przedstawiających strukturę terenu w różnych epokach (epoka lodowa, średniowiecze, wiek XVII-XX, okres po II wojnie światowej, okres współczesny oraz wizje przyszłości). Ekspozycja prezentuje rozmaite formacje geologiczne Doliny Odry oraz charakterystyczną florę i faunę, siedliska, zagadnienia hydrologiczne oraz skutki ingerencji człowieka. Elementem wystawy są tablice, na których opisano poszczególne makiety i pokazano przekroje różnych rodzajów gleby oraz ich wpływ na rozwój siedlisk. W bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki dydaktycznej jest plac zabaw oraz miejsce przeznaczone do odpoczynku.

Ścieżka dydaktyczna znajduje się na terenie Międzyodrza – tuż przy moście nad Regalicą (Odrą Wschodnią) w kierunku Mescherina (na wysokości Gryfina).