Przyroda bez granic w Dolinie Dolnej Odry


Doliny zalewowe stały się w Europie rzadkością. Większość z nich została skanalizowana, uregulowana i poddana reżimowi człowieka. Unikalna Dolina Dolnej Odry w porównaniu do innych dolin rzecznych wciąż charakteryzuje się wysoką bioróżnorodnością. Właśnie podejście transgraniczne do jej ochrony jest szczególne ważne ponieważ przyroda nie zna granic politycznych czy administracyjnych.