Tablice informacyjne


W ramach projektu opracowano nowoczesny transgraniczny system informacyjny w trzech językach służący informowaniu i prowadzeniu turystów. Dzięki przystępnej i atrakcyjnej prezentacji obszarów chronionych NATURA 2000 w Dolinie Dolnej Odry turysta ma poznać ją jako transgraniczny polsko-niemiecki system obszarów chronionych stanowiący – w sensie obszaru przyrodniczego – pewną całość. Dzięki odpowiedniemu prowadzeniu uwaga jego ma być kierowana na zjawiska przyrodnicze występujące na jego drodze.

Tablice informacyjne umieszczono zarówno po niemieckiej, jak również po polskiej stronie Doliny Dolnej Odry. W celu podkreślenia tego, że tutejszy obszar przyrodniczy tworzy jedną całość, opracowano je według jednolitego wzoru graficznego. Przedstawiono na nich wiele informacji dotyczących programu NATURA 2000, obszarów chronionych w Dolinie Dolnej Odry, występujących w danym miejscu gatunków zwierząt i roślin, możliwości obserwowania przyrody i lokalnych osobliwości, a także drogowskazy kierujące na pobliskie trasy rowerowe i wędrowne. Różnorodne informacje wzbogacono o zdjęcia, ilustracje przyrodnicze oraz mapy o charakterze transgranicznym.