Informacje o projekcie


Tytuł:
„Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”

Całkowita wartość projektu:
4 304 645,51 Euro

Całkowita wartość projektu po stronie polskiej:
1 663 035,84 Euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami UE (EFRR) wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych projektu po stronie polskiej – 1 413 580,46 Euro.

Wkład własny strony polskiej wyniesie 15 % – 249 455,38 Euro.

Wniosek aplikacyjny złożony do Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska, Oś Priorytetowa I, „Natura i Kultura” w naborze od 05.09 do 02.11.2016 r.

Lider projektu:
Miasto Schwedt (Niemcy)

Partner projektu 1:
Park Narodowy Doliny Dolnej Odry (Niemcy)

Partner projektu 2:
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego (Polska)