Wspólne PR


Wspólne kreowanie wizerunku miało na celu promowanie idei NATURA 2000 i zwrócenie uwagi na walory 5 obszarów chronionych, które znajdują się wprawdzie w dwóch sąsiednich państwach, ale należą do jednego obszaru przyrodniczego. Konkretne wyniki zostały przedstawione na następujących stronach.