Książka NATURA 2000


Opracowany w ramach projektu Interreg IVA przewodnik przyrodniczy pt. „NATURA 2000 w Dolinie Dolnej Odry“ ukazał się w 2014 roku. Dostępny jest zarówno w języku polskim, jak również niemieckim. Prowadzi on turystę przez Dolinę Dolnej Odry transgranicznie. Zamieszczono w nim wiele ciekawych informacji o obszarze przyrodniczym Dolina Dolnej Odry oraz praktyczne wskazówki dla podróżujących po niemieckiej i po polskiej części Doliny Dolnej Odry:

  • geneza i historia Doliny Dolnej Odry
  • obszary NATURA 2000 w Dolinie Dolnej Odry na terenie Niemiec i Polski
  • flora, fauna oraz rodzaje siedlisk
  • wioski i miasta warte zobaczenia
  • atrakcje przyrodnicze w Cedyńskim Parku Krajobrazowym, w Parku Narodowym Dolina Dolnej Odry oraz w Parku Krajobrazowym Dolina Dolnej Odry
  • 20 opisanych tras wędrownych, rowerowych i kajakowych
  • dające się wyjąć transgraniczne mapy turystyczne Doliny Dolnej Odry