Sala seminaryjna i laboratorium szkolne


Laboratorium szkolne zapewnia mobilne – dające się w razie potrzeby ustawić – miejsca do przeprowadzania eksperymentów dla ok. 15 uczniów. Sprzęt projekcyjny umożliwia prowadzenie zrozumiałych i interaktywnych zajęć dydaktycznych. Wyposażenie laboratorium szkolnego obejmuje ponadto przenośne przyrządy nadające się do eksperymentów pod gołym niebem. Laboratorium szkolne stanowi zatem merytoryczne dopełnienie planowanej plenerowej szkoły dzikiej, dziewiczej przyrody. „Dom NATURA 2000“ pozwala tym samym na całoroczne realizowanie ofert w zakresie edukacji przyrodniczej.

W celu optymalnego wykorzystania pomieszczenia używa się go także do organizowania wykładów, seminariów i warsztatów. Planuje się:

  • wynajem sali seminaryjnej grupom jako laboratorium szkolnego (nauczyciele z klasami szkolnymi, organizatorzy zajęć edukacyjnych itp.)
  • oferty edukacyjne dla uczniów w ramach pracy w zakresie edukacji przyrodniczej prowadzonej przez „Naturwacht” – Straż Ochrony Przyrody (np. „młodzi rangersi”)
  • warsztaty praktyczne dla studentów we współpracy z Wyższą Szkołą Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde (Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde)
  • wynajem sali seminaryjnej na potrzeby imprez o charakterze specjalistycznym (brak możliwości wynajmu osobom prywatnym)
Wizualizacja pokoju laboratorium i sali wykładowej