Wystawa NATURA 2000


W ramach realizacji projektu planowano zorganizowanie wystawy poświęconej zagadnieniom związanym z programem NATURA 2000, z której obaj partnerzy mogliby korzystać w sposób elastyczny. Partner polski zorganizował – w celu rozpowszechnienia informacji o projekcie –przenośny, modułowy system wystawienniczy stosowany w zakresie public relations. Składa się on z dwustronnej ścianki graficznej o falistym kształcie, stoiska targowo-wystawowego oraz multimedialnego dotykowego słupa informacyjnego. Partner wiodący uzupełnił z kolei system wystawienniczy o wielkoformatową makatę przedstawiającą Dolinę Dolnej Odry oraz osiem tzw. rollupów ukazujących występujące tam rodzaje siedlisk i gatunki.