Mapy


Opracowane w ramach projektu transgraniczne mapy odwzorowują całość obszaru przyrodniczego Dolina Dolnej Odry. Tym samym stanowią one swoiste novum. O ile pierwsza mapa przedstawia głównie obszary NATURA 2000 w Dolinie Dolnej Odry, o tyle druga – oprócz istotnych nawiązań do uwarunkowań lokalnych – ukazuje rezerwaty przyrody Doliny Dolnej Odry – Park Narodowy Dolina Dolnej Odry, Cedyński Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry. Dopełnieniem tej ostatniej są informacje turystyczne. Mapy przedstawiono na przygotowanych w ramach projektu tablicach informacyjnych oraz w przewodniku przyrodniczym pt. „NATURA 2000 w Dolinie Dolnej Odry”.