Zrównoważona turystyka wodna w Dolinie Dolnej Odry


Turystyka wodna w DDO będzie rozwijana w sposób zrównoważony. Schwedt nad Odrą i Park Narodowy Doliny Dolnej Odry oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego podjęły wspólnie inicjatywę przygotowania nowatorskiego polsko-niemiecki projektu, mającego na celu rozwój turystyki wodnej w regionie.