Aktualności


Projekt „Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry” dobiega końca

Jeszcze do końca tego roku realizowane są zadania w ramach polsko-niemieckiego projektu INTERREG V A pn. „Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry”.

Po polskiej stronie Odry do dyspozycji turystów są wiaty z ławami oraz miejsca ogniskowe w miejscowościach nadodrzańskich, od Moczył, przez Gryfino, Widuchową, Gozdowice, Czelin aż po Chlewice i Namyślin.

Trzy takie miejsca odpoczynku na terenie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry są jeszcze w trakcie budowy. Już niedługo turyści będą mogli skorzystać z nich w miejscowości Gartz (Oder) na terenie starego kąpieliska oraz w Gatow i Stolpe. Dwa ostatnie miejsca znajdują się na rozwiniętym brzegu drogi wodnej Hohensaaten-Friedrichsthal, gdzie powstają dodatkowe punkty dostępu dla kajakarzy, aby można było dotrzeć do nich od strony wody. W Gatow zbudowano schody, a w Stolpe powstaje mała pochylnia, tak aby kajakarze mogli wysiadać i wyciągać swoje łodzie na brzeg. Ponadto istniejący punkt dostępu dla kajakarzy w miejscowości Criewen zostanie wyposażony w ławki i tablicę informacyjną.

Dodatkowo w gminie Widuchowa, na Słowiańskiej Górze na wysokości 72 metrów n.p.m. posadowiona została niezwykła 10 metrowa platforma widokowa, z której podziwiać można Dolinę Dolnej Odry i miejsce, gdzie rzeka się rozwidla.

Na terenie Centrum Turystyki Wodnej w Schwedt nad Odrą zrealizowano nowe miejsca postojowe dla przyczep kempingowych oraz związane z nimi nowe drogi dojazdowe i ścieżki, nowy pomost do wygodnego wysiadania dla wodniaków, nasadzenia drzew oraz nowe trawniki.  Zbudowano również nowy magazyn dla łodzi. Po zrealizowaniu działań inwestycyjnych, kemping dysponuje 22 stanowiskami dla przyczep kempingowych i uzupełnia powstałą w ostatnich latach infrastrukturę Centrum Turystyki Wodnej: budynek główny z pokojami gościnnymi, pomieszczenia do organizacji imprez i gastronomii, nowoczesny budynek usługowo-socjalny, dodatkowe miejsca biwakowe, plac zabaw i rekreacji oraz nowo zagospodarowany teren  wokół budynku usługowo-socjalnego.

Sukcesem Parku Narodowego jest nowe wydanie książki „NATURA 2000 w Dolinie Dolnej Odry”, która jest dostępna dla wszystkich bezpłatnie w formie elektronicznej w trzech językach (polskim, niemieckim i angielskim).

Dla wszystkich  miłośników przyrody – bez względu na panującą pogodę – utworzono narzędzie pozwalające na podziwianie nieskończonego piękna krajobrazów unikalnej Doliny Dolnej Odry przy użyciu aplikacji, która prezentuje panoramy sferyczne z ziemi i z powietrza oraz  filmy 360º.

Umożliwia ona odwiedzenie w sposób wirtualny ciekawych (zwłaszcza pod względem przyrodniczym), w tym niedostępnych miejsc, zlokalizowanych w obrębie Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry, Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” oraz Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry po stronie niemieckiej.

Miejsca te można zobaczyć zarówno wykorzystując urządzenia mobilne i komputery, jak również gogle wirtualnej rzeczywistości. Aplikacja dostępna jest w trzech wersjach językowych polskiej, niemieckiej i angielskiej.

https://www.pomerania360.eu/dolinadolnejodry/

 

Działania te są częścią projektu INTERREG V A „Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry”, który jest realizowany przez Park Narodowy wspólnie z miastem Schwedt nad Odrą jako partnerem wiodącym oraz Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności Doliny Dolnej Odry dla turystów wodnych poprzez budowę odpowiedniej infrastruktury po stronie niemieckiej i polskiej.

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

 

 

Rozpoczęcie budowy miejsc odpoczynku wzdłuż niemieckiego Parku Narodowego

13 czerwca 2022 r. wbita została pierwsza łopata pod budowę trzech nowych miejsc odpoczynku na terenie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Prace budowlane rozpoczęły się w Gartz (Oder) na terenie starego kąpieliska. W pierwszej kolejności zostaną wylane fundamenty, a następnie powstanie zadaszone miejsce do siedzenia, miejsce na ognisko z dodatkowymi ławkami oraz funkcjonalny budynek z koszami na śmieci i oddzielną toaletą wykonaną z drewna.

Dwa kolejne miejsca odpoczynku z podobnym wyposażeniem powstaną w Gatow i Stolpe. W przeciwieństwie do Gartz (Oder), te dwa miejsca znajdują się na rozwiniętym brzegu drogi wodnej Hohen-saaten-Friedrichsthal, co oznacza, że trzeba będzie stworzyć dodatkowe punkty dostępu dla kajakarzy, aby można było dotrzeć do tych miejsc również od strony wody. W Gatow zostaną zbudowane schody, a w Stolpe mała pochylnia, tak aby kajakarze mogli wysiadać i wyciągać swoje łodzie na brzeg.

Dokładne rozpoczęcie prac w Gatow i Stolpe zależy od postępu prac w Gartz (Oder). Duża część prac zostanie wykonana w ciągu najbliższych kilku tygodni. Prace zostaną jednak zakończone dopiero jesienią, kiedy to zostaną posadzone krzewy i drzewa oraz zamontowane toalety.

Budowa miejsc odpoczynku jest częścią projektu INTERREG V A „Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry”, który jest realizowany przez Park Narodowy wspólnie z miastem Schwedt nad Odrą jako partnerem wiodącym oraz Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności Doliny Dolnej Odry dla turystów wodnych poprzez budowę odpowiedniej infrastruktury po stronie niemieckiej i polskiej.

Na turystów wodnych, rowerowych, a także pozostałych czekają już po polskiej stronie Odry wiaty z ławami oraz miejsca ogniskowe w miejscowościach nadodrzańskich, od Gryfina, przez Widuchową, Gozdowice, Czelin aż po Chlewice i Namyślin. Znajdują się one nad samą wodą, co umożliwia m.in. kajakarzom odpoczynek podczas wycieczki oraz poznanie wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych regionu. Dodatkowo w gminie Widuchowa, na Słowiańskiej Górze na wysokości 72 metrów n.p.m. posadowiona została niezwykła 10 metrowa platforma widokowa, z której podziwiać można Dolinę Dolnej Odry i miejsce, gdzie rzeka się rozwidla.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Nowa infrastruktura wzdłuż Doliny Dolnej Odry zaprasza turystów

Na najwyższym wzniesieniu w gminie Widuchowa, na Słowiańskiej Górze na wysokości 72 metrów n.p.m. posadowiona została niezwykła 10 metrowa platforma widokowa, z której podziwiać można Dolinę Dolnej Odry i miejsce, gdzie rzeka się rozwidla.

Na turystów wodnych, rowerowych, a także pozostałych czekają nowe wiaty z ławami oraz miejsca ogniskowe w miejscowościach nadodrzańskich, od Gryfina, przez Widuchową, Gozdowice, Czelin aż po Chlewice i Namyślin. Znajdują się one nad samą wodą, co umożliwia m.in. kajakarzom odpoczynek podczas wycieczki oraz poznanie wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych regionu.

Po zachodniej stronie Odry, w miejscowościach Stolpe, Gatow i Gartz lada chwila również powstaną podobne miejsca odpoczynku dla strudzonych wycieczką turystów. Mają być dostępne dla turystów wodnych przed rozpoczęciem sezonu kajakowego w Parku Narodowym Dolina Dolnej Odry czyli do 15 lipca.

W mieście Schwedt nad Odrą nad kanałem Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße przy ulicy  Regattastraße znajduje się Centrum Turystyki Wodnej, gdzie od kilku lat powstaje nowa infrastruktura i tym samym nowe impulsy dla turystyki wodnej. Miejsce to jest częścią ww. polsko-niemieckiej sieci wodnych terenów rekreacyjnych. To idealny punkt wyjściowy do wycieczek kajakowych z przewodnikiem po krajobrazie łęgowym Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry.

Dzięki dofinansowaniu z programu INTERREG VA na terenie Centrum Turystyki Wodnej zrealizowano nowe miejsca postojowe dla przyczep kempingowych oraz związane z nimi nowe drogi dojazdowe i ścieżki, nowy pomost do wygodnego wysiadania dla wodniaków, nasadzenia drzew oraz nowe trawniki.  Zbudowano również nowy magazyn dla łodzi. Po zrealizowaniu działań inwestycyjnych, kemping dysponuje 22 stanowiskami dla przyczep kempingowych i uzupełnia powstałą w ostatnich latach infrastrukturę Centrum Turystyki Wodnej: budynek główny z pokojami gościnnymi, pomieszczenia do organizacji imprez i gastronomii, nowoczesny budynek usługowo-socjalny, dodatkowe miejsca biwakowe, place zabaw i rekreacji oraz nowo zagospodarowany teren  wokół budynku usługowo-socjalnego.

Celem tych inwestycji jest stworzenie głównej bazy wypadowej dla wycieczek wodnych, jak również atrakcyjnej turystycznie i przyjaznej przestrzeni dla kajakarzy, biwakowiczów oraz osób podróżujących z przyczepami kempingowymi.

Polepszenie jakości oraz zwiększenie atrakcyjności miejsc przeznaczonych do biwakowania i kempingowania oraz oferty wodno-turystycznej jest niezbędne dla regionu.
Zarówno po polskiej jak i po niemieckiej stronie Doliny Dolnej Odry  infrastruktura była niewystarczająca. Dzięki połączeniu infrastruktury Centrum Turystyki Wodnej oraz małej infrastruktury turystycznej po obu stronach Odry, powstały wyjątkowe miejsca do odpoczynku. To tutaj rodziny z dziećmi zaczną swoją podróż kajakiem w głąb polsko-niemieckiego naturalnego obszaru, który będą poznawać i doświadczać. Podróż ta może trwać jeden bądź kilka dnia, gdyż wzdłuż rzeki powstały miejsca, gdzie można wysiąść z kajaków, odpocząć lub pozwiedzać okolicę.

Poza rozbudową infrastruktury turystycznej tworzone są również nowe oferty dla turystów i usługodawców turystycznych:

W dniach 16 i 23 marca 2022 r. Park Narodowy zaprasza na kontynuację cyklu imprez poświęconych turystyce wodnej.  Program i informacje o rejestracji można znaleźć na stronie internetowej Parku Narodowego (https://www.nationalpark-unteres-odertal.eu). Równocześnie trwają prace nad nowym wydaniem książki „NATURA 2000 w Dolinie Dolnej Odry”, która będzie dostępna dla wszystkich bezpłatnie w formie elektronicznej w trzech językach (polskim, niemieckim i angielskim).

Dodatkowo dla wszystkich  miłośników przyrody – bez względu na panującą aurę – utworzono narzędzie pozwalające na podziwianie nieskończonego piękna krajobrazów unikalnej Doliny Dolnej Odry przy użyciu aplikacji, która prezentuje panoramy sferyczne z ziemi i z powietrza oraz  filmy 360º.

Umożliwia ona odwiedzenie w sposób wirtualny ciekawych (zwłaszcza pod względem przyrodniczym), w tym niedostępnych miejsc, zlokalizowanych w obrębie Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry, Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” oraz Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry po stronie niemieckiej.

Miejsca te można zobaczyć zarówno wykorzystując urządzenia mobilne i komputery, jak również gogle wirtualnej rzeczywistości. Aplikacja dostępna jest w trzech wersjach językowych polskiej, niemieckiej i angielskiej. Celem działania aplikacji jest promocja i informacja dla turystów o produktach projektu Interreg VA „Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry” oraz aktywizowanie zrównoważonego  ruchu turystycznego w unikalnej Dolinie Dolnej Odry.

https://www.pomerania360.eu/dolinadolnejodry/

 

Zadania realizowane są w partnerstwie przez Miasto Schwedt n. Odrą, Park Narodowy Dolina Dolnej Odry oraz Zespół Parków Krajobrazowych  Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu INTERREG V A „Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry”,  dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.