Nowa infrastruktura wzdłuż Doliny Dolnej Odry zaprasza turystów


Na najwyższym wzniesieniu w gminie Widuchowa, na Słowiańskiej Górze na wysokości 72 metrów n.p.m. posadowiona została niezwykła 10 metrowa platforma widokowa, z której podziwiać można Dolinę Dolnej Odry i miejsce, gdzie rzeka się rozwidla.

Na turystów wodnych, rowerowych, a także pozostałych czekają nowe wiaty z ławami oraz miejsca ogniskowe w miejscowościach nadodrzańskich, od Gryfina, przez Widuchową, Gozdowice, Czelin aż po Chlewice i Namyślin. Znajdują się one nad samą wodą, co umożliwia m.in. kajakarzom odpoczynek podczas wycieczki oraz poznanie wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych regionu.

Po zachodniej stronie Odry, w miejscowościach Stolpe, Gatow i Gartz lada chwila również powstaną podobne miejsca odpoczynku dla strudzonych wycieczką turystów. Mają być dostępne dla turystów wodnych przed rozpoczęciem sezonu kajakowego w Parku Narodowym Dolina Dolnej Odry czyli do 15 lipca.

W mieście Schwedt nad Odrą nad kanałem Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße przy ulicy  Regattastraße znajduje się Centrum Turystyki Wodnej, gdzie od kilku lat powstaje nowa infrastruktura i tym samym nowe impulsy dla turystyki wodnej. Miejsce to jest częścią ww. polsko-niemieckiej sieci wodnych terenów rekreacyjnych. To idealny punkt wyjściowy do wycieczek kajakowych z przewodnikiem po krajobrazie łęgowym Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry.

Dzięki dofinansowaniu z programu INTERREG VA na terenie Centrum Turystyki Wodnej zrealizowano nowe miejsca postojowe dla przyczep kempingowych oraz związane z nimi nowe drogi dojazdowe i ścieżki, nowy pomost do wygodnego wysiadania dla wodniaków, nasadzenia drzew oraz nowe trawniki.  Zbudowano również nowy magazyn dla łodzi. Po zrealizowaniu działań inwestycyjnych, kemping dysponuje 22 stanowiskami dla przyczep kempingowych i uzupełnia powstałą w ostatnich latach infrastrukturę Centrum Turystyki Wodnej: budynek główny z pokojami gościnnymi, pomieszczenia do organizacji imprez i gastronomii, nowoczesny budynek usługowo-socjalny, dodatkowe miejsca biwakowe, place zabaw i rekreacji oraz nowo zagospodarowany teren  wokół budynku usługowo-socjalnego.

Celem tych inwestycji jest stworzenie głównej bazy wypadowej dla wycieczek wodnych, jak również atrakcyjnej turystycznie i przyjaznej przestrzeni dla kajakarzy, biwakowiczów oraz osób podróżujących z przyczepami kempingowymi.

Polepszenie jakości oraz zwiększenie atrakcyjności miejsc przeznaczonych do biwakowania i kempingowania oraz oferty wodno-turystycznej jest niezbędne dla regionu.
Zarówno po polskiej jak i po niemieckiej stronie Doliny Dolnej Odry  infrastruktura była niewystarczająca. Dzięki połączeniu infrastruktury Centrum Turystyki Wodnej oraz małej infrastruktury turystycznej po obu stronach Odry, powstały wyjątkowe miejsca do odpoczynku. To tutaj rodziny z dziećmi zaczną swoją podróż kajakiem w głąb polsko-niemieckiego naturalnego obszaru, który będą poznawać i doświadczać. Podróż ta może trwać jeden bądź kilka dnia, gdyż wzdłuż rzeki powstały miejsca, gdzie można wysiąść z kajaków, odpocząć lub pozwiedzać okolicę.

Poza rozbudową infrastruktury turystycznej tworzone są również nowe oferty dla turystów i usługodawców turystycznych:

W dniach 16 i 23 marca 2022 r. Park Narodowy zaprasza na kontynuację cyklu imprez poświęconych turystyce wodnej.  Program i informacje o rejestracji można znaleźć na stronie internetowej Parku Narodowego (https://www.nationalpark-unteres-odertal.eu). Równocześnie trwają prace nad nowym wydaniem książki „NATURA 2000 w Dolinie Dolnej Odry”, która będzie dostępna dla wszystkich bezpłatnie w formie elektronicznej w trzech językach (polskim, niemieckim i angielskim).

Dodatkowo dla wszystkich  miłośników przyrody – bez względu na panującą aurę – utworzono narzędzie pozwalające na podziwianie nieskończonego piękna krajobrazów unikalnej Doliny Dolnej Odry przy użyciu aplikacji, która prezentuje panoramy sferyczne z ziemi i z powietrza oraz  filmy 360º.

Umożliwia ona odwiedzenie w sposób wirtualny ciekawych (zwłaszcza pod względem przyrodniczym), w tym niedostępnych miejsc, zlokalizowanych w obrębie Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry, Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” oraz Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry po stronie niemieckiej.

Miejsca te można zobaczyć zarówno wykorzystując urządzenia mobilne i komputery, jak również gogle wirtualnej rzeczywistości. Aplikacja dostępna jest w trzech wersjach językowych polskiej, niemieckiej i angielskiej. Celem działania aplikacji jest promocja i informacja dla turystów o produktach projektu Interreg VA „Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry” oraz aktywizowanie zrównoważonego  ruchu turystycznego w unikalnej Dolinie Dolnej Odry.

https://www.pomerania360.eu/dolinadolnejodry/

 

Zadania realizowane są w partnerstwie przez Miasto Schwedt n. Odrą, Park Narodowy Dolina Dolnej Odry oraz Zespół Parków Krajobrazowych  Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu INTERREG V A „Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry”,  dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.