Ruszyły prace budowlane platformy obserwacyjno-widokowa na Górze Słowiańskiej w miejscowości Widuchowa


1

Zgodnie z podpisaną umową ruszyły prace związane z budową platformy obserwacyjno-widokowa na Górze Słowiańskiej w miejscowości Widuchowa.

Przed sezonem zimowym wykonane zostaną prace ziemne i techniczne przygotowanie placu budowy. Inwestycja pn.: „Platforma obserwacyjno-widokowa na Górze Słowiańskiej w miejscowości Widuchowa, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą dofinansowana jest z środków projektu INT55: „Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”  w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2014–2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz środków Województwa Zachodniopomorskiego. Wykonawcą inwestycji, wybranym w przetargu jest Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PAECH Sp. z o.o. z Międzychodu. Wykonawca ma 12 miesięcy na realizację inwestycji i otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1,5 mln zł. Obowiązki inspektora nadzoru wykonuje Pan Leszek Konieczny. Projekt architektoniczno-budowlany wykonało AB Studio Projektowe Marek Antoszczyszyn, Andrzej Buko. Z tarasu widokowego będziemy mogli podziwiać transgraniczny obszar chroniony Unikalna Dolina Dolnej Odry. Partnerami tej inwestycji jest Nadleśnictwo Gryfino i Gmina Widuchowa.